01.04.2023 – 02.04.2023

Sobota 01.04.2023

Súťaž Hobby – kavaletky

Štart: 9:00


Súťaž Hobby – krížiky


Súťaž Hobby – do 40 cm + Súťaž č.1: Pony 40 cm


Súťaž Hobby – do 60 cm + Súťaž č.2: Pony 60 cm


Súťaž č.3: Parkúr stupňa ZM

Parkúr stupňa ZM (80cm)

Štart: cca 13:00


Súťaž č.4: Parkúr stupňa ZM

Parkúr stupňa ZM (90cm)


Súťaž č.5: Parkúr stupňa Z

Parkúr stupňa Z (100cm)


Súťaž č.6: Parkúr stupňa ZL s rozoskakovaním

Parkúr stupňa ZL s rozoskakovaním (110cm)


Súťaž č.7: Parkúr stupňa L 120 s rozoskakovaním

Parkúr stupňa L s rozoskakovaním (120cm)


Nedeľa 02.04.2023

Súťaž Hobby – kavaletky

Štart: 11:00


Súťaž Hobby – krížiky


Súťaž Hobby – do 40 cm + Súťaž č.8: Pony 40


Súťaž Hobby – do 60 cm + Súťaž č.9: Pony 60


Súťaž č.10: Parkúr stupňa ZM

Parkúr stupňa ZM (80cm)

Štart: cca 14:00


Súťaž č.11: Parkúr stupňa ZM

Parkúr stupňa ZM (90cm)


Súťaž č.12: Parkúr stupňa Z

Parkúr stupňa Z (100cm)


Súťaž č.13: Parkúr stupňa ZL s rozoskakovaním

Parkúr stupňa ZL s rozoskakovaním (110cm)


Súťaž č.14: Parkúr stupňa L s rozoskakovaním

Parkúr stupňa L s rozoskakovaním (120cm)