09.04.2022 – 10.04.2022

Sobota 09.04.2022

Súťaž Hobby – kavaletky – Ukončená


Súťaž Hobby – krížiky – Ukončená


Súťaž Hobby – 40 cm – Ukončená


Súťaž č.1: Cena Furiosa – Ukončená

Parkúr Pony P 60 (otvorená) + Hobby 60 cm


Súťaž č.2: Cena Obce Motešice – Ukončená

Parkúr stupňa ZM (80cm)


Súťaž č.3: Cena Noniusa – Ukončená

Parkúr stupňa ZM (90cm)


Súťaž č.4: Cena Hotela Agátka – Ukončená

Parkúr stupňa Z (100cm)


Súťaž č.5: Cena Gidrana – Zrušená

Parkúr stupňa ZL s rozoskakovaním (110cm)


Súťaž č.6: Cena Žrebčína Motešice – Zrušená

Parkúr stupňa L s rozoskakovaním (120cm)


Nedeľa 10.04.2022

Súťaž Hobby – Kavaletky – Ukončená


Súťaž Hobby – Krížiky – Ukončená


Súťaž Hobby – 40 cm – Ukončená


Súťaž č.7: Cena penziónu Hala – Ukončená

Parkúr Pony P 60 (otvorená) + Hobby 60 cm


Súťaž č.8: Cena Obce Motešice – Ukončená

Parkúr stupňa ZM (80cm)


Súťaž č.9: Cena Noniusa – Ukončená

Parkúr stupňa ZM (90cm)


Súťaž č.10: Cena Furiosa – Ukončená

Parkúr stupňa Z (100cm)


Súťaž č.11: Cena Gidrana – Zrušená

Parkúr stupňa ZL s rozoskakovaním (110cm)


Súťaž č.12: Cena Žrebčína Motešice – Zrušená

Parkúr stupňa L s rozoskakovaním (120cm)