28.05.2022

Sobota 28.05.2022

Súťaž č.1: st. TT, GRAND PRIX – voľná zostava


Súťaž č.2: st. Z, DETI – ÚVODNÁ SÚŤAŽ A


Súťaž č.3: st L, DETI – SÚŤAŽ DRUŽSTIEV


Súťaž č.4: st. S, JUNIORI – ÚVODNÁ SÚŤAZ


Súťaž č.5: st. ST, MLADÍ JAZDCI – SÚŤAŽ DRUŽSTIEV


Súťaž č.6: st. T, INTERMEDIATE I