30.09.2023


Súťaž č. 1: Pony – Drezúrna úloha SJF P2

Otvorená pre jazdcov na pony, ceny vecné, stužky, poháre

Štart: 10:00


Súťaž č. 2: Z – Drezúrna úloha SJF Z4

Otvorená, ceny vecné, stužky, poháre

Deti vyhodnotené zvlášť


Súťaž č. 3: L – Drezúrna úloha SJF L2

Otvorená, ceny vecné, stužky, poháre


Súťaž č. 4: LS – Drezúrna úloha SJF LS 2 – Cena Prohorse

Otvorená, ceny poukážky, vecné, stužky, poháre


Súťaž č. 5: S – Drezúrna úloha SJF S3 – Cena AGROCONTRACT a.s.,

Otvorená, ceny finančné (70.-,50.-,40.-,20.-,20.-) stužky, poháre