14.5.2022


Súťaž č.1 – Cena MIKASA – súťaž Pony P1 – Zrušená

Súťaž otvorená pre pony (obdĺžnik 20x40m)


Súťaž č.2 – Cena Prohorse.sk – FEI Deti – úvodná úloha A

Súťaž otvorená, samostatne vyhodnotené Deti a Pony


Súťaž č.3 st. Z – Cena Poisteniekoni.sk FEI úloha pre pre 4 ročné kone

Súťaž otvorená pre kone od 4 do 6 rokov, t.j. ročníky 2018 – 2016

Vyhodnotené oddelene 4-ročné kone a 5-6-ročné kone


Súťaž č.4 – Cena Greenfieldshop st. L – SJF L7

Súťaž otvorená, samostatne vyhodnotení Juniori


Súťaž č.5 st. S – Cena VVS FEI Juniori úvodná

Súťaž otvorená, samostatne vyhodnotení Mladí jazdci


Súťaž č.6 st. S – Cena Masarykovho Dvora FEI Juniori družstvá

Súťaž otvorená, samostatne vyhodnotení Mladí jazdci


Súťaž č.7 st. S – Cena Mikasa FEI Juniori jednotlivci

Súťaž otvorená