13.05.2022


HOBBY súťaž č.1 SJF P1 (2017) + Súťaž č.4 SJF P1 (2017) OTVORENÁ SÚŤAŽ PRE KATEGÓRIU PONY

kategória hobby jazdci na pony + Otvorená súťaž

Štart: 9:00


HOBBY súťaž č.2 Úloha SJF – Z1 (2018) + Súťaž č.5 Úloha SJF – Z1 (2018)

kategória hobby jazdci + Otvorená súťaž

Jazdci do 14 rokov budú vyhodnotení zvlášť


HOBBY súťaž č.3 Úloha SJF – Z2 (2018) + Súťaž č.6 Úloha SJF – Z2 (2018)

kategória hobby jazdci + Otvorená súťaž

Jazdci do 14 rokov budú vyhodnotení zvlášť


Súťaž č.7 SJF Úloha pre mladé kone MKZ1 (2017)

otvorená súťaž pre 4-6 ročné mladé kone


Súťaž č.8 SJF Úloha pre mladé kone MKL1 (2017)

otvorená súťaž pre 4-6 ročné kone


Súťaž č.9 Úloha SJF – L1 (2018)

Otvorená súťaž

jazdci do 18 rokov budú vyhodnotení zvlášť


Súťaž č.10 Úloha SJF – LS1 (2018)

Otvorená súťaž

jazdci do 18 rokov budú vyhodnotení zvlášť

Súťaž č.11 Úloha SJF – S1 (2018)

Otvorená súťaž