17.11.2022 – 18.11.2022

Štvrtok 17.11.2022

Súťaž č.1: SJF P1


Súťaž č.2: SJF P3


Súťaž č.3: FEI Pony jazdci – úvodná


Súťaž č.4: FEI Pony jazdci – družstvá


č.5: FEI Deti úvodná A


Súťaž č.6: FEI Deti úvodná B


Súťaž č.7: FEI úloha pre 4-ročné kone


Súťaž č.8: FEI úloha pre 7-ročné kone_úvodná


Súťaž č.9: FEI Deti – družstvá


Súťaž č.10: FEI Juniori – úvodná


Súťaž č.11: FEI Juniori – družstvá


Súťaž č.12: FEI Mladí jazdci – úvodná úloha


Súťaž č.13: FEI Intermediate I


Súťaž č.14: FEI Intermediate II


Súťaž č.15: Grand Prix


Súťaž č.16: Grand Prix Special


Súťaž č.17: Paradressage – FEI Grade I-V (Team test / Individual test)


Piatok 18.11.2022

Súťaž č.18: SJF P1


Súťaž č.19: SJF P3


Súťaž č.20: FEI Pony jazdci – jednotlivci


Súťaž č.21: FEI Deti úvodná A


Súťaž č.22: FEI Deti úvodná B


Súťaž č.23: FEI úloha pre 4-ročné kone


Súťaž č.24: FEI úloha pre 7-ročné kone_finále


Súťaž č.25: FEI Deti – družstvá


Súťaž č.26: FEI Juniori – družstvá


Súťaž č.27: FEI Juniori – jednotlivci


Súťaž č.28: FEI Mladí jazdci – jednotlivci


Súťaž č.29: FEI Intermediate I


Súťaž č.30: FEI Intermediate II


Súťaž č.31: Grand Prix


Súťaž č.32: Grand Prix Special


Súťaž č.33: Paradressage – FEI Grade I-V (Team test / Individual test)