15.05.2022


1., Skok ZM – Ukončená

Výška: 80cm | Čl.pravidiel: 238.1.4

Štart: nie skôr ako o 9:30


2., Skok ZM – SMALL Tour – Ukončená

Výška: 90cm | Čl.pravidiel: 238.1.4

Štart: Následne


3., Skok ZM+ – SMALL Tour – Ukončená

Výška: 95cm | Čl.pravidiel: 238.1.4

Štart: 11:45


4., Skok Z – Ukončená

Výška: 100cm | Čl.pravidiel: 238.1.4

Štart: 12:30


5., Skok Z+ – MEDIUM Tour – Ukončená

Výška: 105cm | Čl.pravidiel: 238.1.4

Štart: 13:45


6., Skok ZL – MEDIUM Tour – Ukončená

Výška: 110cm | Čl.pravidiel: 238.2.1

Štart: 15:05


7., Skok ZL+ – BIG Tour – Ukončená

Výška: 115cm | Čl.pravidiel: 238.2.1

Štart: následne


8., Cena Ranču EQUISOLEA – BIG Tour – Ukončená

Výška: 120cm | Čl.pravidiel: 238.2.1

Štart: následne