16.02.2024 – 18.02.2024

Sobota 17.02.2024

Súťaž Hobby I: Kavaletky

Štart: 9:00


Súťaž Hobby II: Krížiky


Súťaž Hobby III: 40 cm + 1. Parkúr Pony 50 cm

Čl. pravidiel: 238.1.4


Súťaž Hobby IV: 60 cm + 2. Parkúr 60 cm/Pony

Čl. pravidiel: 238.1.4


Súťaž Hobby V: 70 cm + 3. Parkúr 70 cm/Pony

Čl. pravidiel: 238.2.1


Súťaž Hobby VI: 80 cm + 4. Parkúr stupňa ZM 80

Čl. pravidiel: 238.2.1


Súťaž Hobby VII: 90 cm + 5. Parkúr stupňa ZM 90

Čl. pravidiel: 238.2.1


6. Parkúr stupňa Z 100

Čl. pravidiel: 238.2.1


7. Parkúr stupňa ZL 110 s rozoskakovaním

Čl. pravidiel: 238.2.2


8. Parkúr stupňa L 120 s rozoskakovanímZRUŠENÁ

Čl. pravidiel: 238.2.2


Ride and drive

Nedeľa 18.02.2024

Súťaž Hobby VIII: Kavaletky

Štart: 9:00


Súťaž Hobby IX: Krížiky


Súťaž Hobby X: 40 cm + 9. Parkúr Pony 50 cm

Čl. pravidiel: 238.1.4


Súťaž Hobby XI: 60 cm + 10. Parkúr 60 cm/Pony

Čl. pravidiel: 238.1.4


Súťaž Hobby XII: 70 cm + 11. Parkúr 70 cm/Pony

Čl. pravidiel: 238.2.1


Súťaž Hobby XIII: 80 cm + 12. Parkúr stupňa ZM 80

Čl. pravidiel: 238.2.1


Súťaž Hobby XIV: 90 cm + 13. Parkúr stupňa ZM 90

Čl. pravidiel: 238.2.1


14. Parkúr stupňa Z 100

Čl. pravidiel: 238.2.1


15. Parkúr stupňa ZL 110 s rozoskakovanímZRUŠENÁ

Čl. pravidiel: 238.2.2


16. Parkúr stupňa L 120 s rozoskakovaním

Čl. pravidiel: 238.2.2