04.06.2022


Súťaž č.1

Parkúr Pony P 60 (otvorená) + Hobby 60 cm, Čl.pravidiel: 238.1.4.


Súťaž č.2

Parkúr stupňa ZM (80cm), Čl.pravidiel: 238.1.4.


Súťaž č.3 – Memorial rozhodcu A.Bagdala

Parkúr stupňa Z (100cm), Čl.pravidiel: 238.2.1.


Súťaž č.4 – Cena starostu obce

Parkúr stupňa ZL/ZL+ (110/115cm), Čl.pravidiel: 269


Súťaž č.5 – Ipeľský pohár

Parkúr stupňa L (120cm), Čl.pravidiel: 238.2.2.