28.01.2023 – 29.01.2023

Sobota 28.01.2023

Súťaž Hobby – kavaletky

Štart: 9:00


Súťaž Hobby – krížiky


Súťaž Hobby – do 40 cm


Súťaž Hobby – do 60 cm


Súťaž č.5: Parkúr stupňa ZM

Parkúr stupňa ZM (80cm)

Štart: cca 13:00


Súťaž č.6: Parkúr stupňa ZM

Parkúr stupňa ZM (90cm)


Súťaž č.7: Parkúr stupňa Z

Parkúr stupňa Z (100cm)


Súťaž č.8: Parkúr stupňa ZL s rozoskakovaním

Parkúr stupňa ZL s rozoskakovaním (110cm)


Súťaž č.9: Parkúr stupňa L 120 s rozoskakovaním

Parkúr stupňa L s rozoskakovaním (120cm)


Nedeľa 29.01.2023

Súťaž Hobby – kavaletky

Štart: 9:00


Súťaž Hobby – krížiky


Súťaž Hobby – do 40 cm


Súťaž Hobby – do 60 cm


Súťaž č.14: Parkúr stupňa ZM

Parkúr stupňa ZM (80cm)

Štart: 13:00


Súťaž č.15: Parkúr stupňa ZM

Parkúr stupňa ZM (90cm)


Súťaž č.16: Parkúr stupňa Z

Parkúr stupňa Z (100cm)


Súťaž č.17: Parkúr stupňa ZL s rozoskakovaním

Parkúr stupňa ZL s rozoskakovaním (110cm)


Súťaž č.18: Parkúr stupňa L s rozoskakovanímZRUŠENÁ

Parkúr stupňa L s rozoskakovaním (120cm)