30.07.2022


1., Skok ZM

Výška: 80cm | Čl.pravidiel: 238.1.4

Štart: nie skôr ako o 11:00


2., Skok ZM/Z

Výška: 90/100cm | Čl.pravidiel: 238.2.5

Štart: Následne


3., Skok ZL

Výška: 110cm | Čl.pravidiel: 238.2.1

Štart: Následne


4., Skok ZL+/L+ Cena Ranču EQUISOLEA

Výška: 115/125cm | Čl.pravidiel: 274.2.5

Štart: Následne