15.06.2024 – 16.06.2024

Sobota 15.06.2024

HOBBY – Súťaž č. I – SJF Z1

Štart: 09:00


HOBBY – Súťaž č. II – SJF Z2


Súťaž č.1: SJF Z3


Súťaž č.2: SJF P1


Súťaž č.3: SJF P3


Súťaž č.4: FEI úloha pre 4-ročné kone


Súťaž č.5: FEI úloha pre 5-ročné kone_úvodná


Súťaž č.6: FEI úloha pre 7-ročné kone_úvodná


Súťaž č.7: FEI Deti úvodná A – „Cena spoločnosti EPONA Mútnik, s.r.o.“


Súťaž č.8: FEI Deti úvodná B


Súťaž č.9: FEI Deti – družstvá


Súťaž č.10: FEI Deti – jednotlivci


Súťaž č.11: FEI Pony – jednotlivciZRUŠENÁ


Súťaž č.12: FEI Juniori – úvodná


Súťaž č.13: FEI Juniori – družstvá


Súťaž č.14: FEI Mladí jazdci – úvodná úloha


Súťaž č.15: FEI Intermediate AZRUŠENÁ


Súťaž č.16: FEI Grand Prix SpecialZRUŠENÁ


Nedeľa 16.06.2024

HOBBY – Súťaž č. III – SJF Z1ZRUŠENÁ

Štart: 8:00


HOBBY – Súťaž č. IV – SJF Z2Súťaž č.18: SJF P1


Súťaž č.19: SJF P3


Súťaž č.20: FEI úloha pre 4-ročné kone


Súťaž č.21: FEI úloha pre 5- ročné kone_finále


Súťaž č.22: FEI úloha pre 7-ročné kone_úvodnáZRUŠENÁ


Súťaž č.23: FEI Deti úvodná A


Súťaž č.24: FEI Deti – družstvá – „Cena spoločnosti EPONA Mútnik, s.r.o.“


Súťaž č.25: FEI Deti – jednotlivci


Súťaž č.26: FEI Pony – jednotlivciZRUŠENÁ


Súťaž č.27: FEI Juniori – jednotlivci


Súťaž č.28: FEI Intermediate IZRUŠENÁ


Súťaž č.29: Prix St. George