18.6.2021 – 19.6.2021


Súťaž č.1: SJF P1 – Ukončená


Súťaž č.2: SJF P3 – Ukončená


Súťaž č.3: FEI úloha pre 4-ročné kone – Zrušená


Súťaž č.4: FEI úloha pre 6-ročné kone – úvodná – Ukončená


Súťaž č.5: FEI Deti úvodná B – Ukončená


Súťaž č.6: FEI Deti úvodná A – Ukončená


Súťaž č.7: FEI Juniori – úvodná úloha – Ukončená


Súťaž č.8: FEI Juniori – súťaž družstiev – Ukončená


Súťaž č.9: FEI Juniori – súťaž jednotlivcov – Zrušená


Súťaž č.10: FEI Prix St. Georges – Zrušená


Súťaž č.11: SJF P1 – Ukončená


Súťaž č.12: SJF P3 – Ukončená


Súťaž č.13: FEI úloha pre 4-ročné kone – Zrušená


Súťaž č.14: FEI úloha pre 6-ročné kone – úvodná – Ukončená


Súťaž č.15: FEI Deti – súťaž družstiev – Ukončená


Súťaž č.16: FEI Deti – súťaž jednotlivcov – Ukončená


Súťaž č.17: FEI Juniori – súťaž družstiev – Ukončená


Súťaž č.18: FEI Juniori – súťaž jednotlivcov – Zrušená


Súťaž č.19: FEI Mladí jazdci – úvodná úloha – Ukončená


Súťaž č.20: FEI Prix St. Georges – Zrušená