18.6.2021 – 20.6.2021

Súťaž Hobby – 40 cm – Ukončená


Súťaž č.1: Cena Obce Motešice – Ukončená

Parkúr Pony P 60 (otvorená)


Súťaž č.2: Cena Noniusa – Ukončená

Parkúr stupňa ZM (80cm)


Súťaž č.3: Cena Furiosa – Ukončená

Parkúr stupňa Z (100cm)


Súťaž č.4: Cena Gidrana – Ukončená

Parkúr stupňa ZL s rozoskakovaním (110cm)


Súťaž Hobby – Kavalety – Ukončená


Súťaž Hobby – Krížiky – Ukončená


Súťaž Hobby – 40 cm – Ukončená


Súťaž č.5: Cena penziónu Hala – Ukončená

Parkúr Pony P 60 (otvorená)


Súťaž č.6: Cena SN Equine Photography – Ukončená

Parkúr stupňa ZM (80cm)


Súťaž č.7: Cena Hotela Agátka – Prebieha

Parkúr stupňa Z (100cm)


Súťaž č.8: Cena Žrebčína Motešice

Parkúr stupňa ZL s rozoskakovaním (110cm)