06. – 07.05.2022


Sobota 06.05.2023

Súťaž č.1 SJF – Pony P2

Súťaž otvorená pre pony (obdĺžnik 20x40m)

Štart: 9:30


Súťaž č.2 Paradressage FEI GRADE III GP A

Súťaž otvorená pre paradrezúrnych jazdcov(obdĺžnik 20x40m)


Súťaž č.3 Cena Poisteniekoni.sk – FEI úloha pre 4 ročné kone

Súťaž otvorená pre kone od 4 do 6 rokov

Vyhodnotené oddelene 4-ročné kone a 5-6-ročné kone spolu


Súťaž č.4 Cena Prohorse.sk – FEI Deti úvodná úloha A

Súťaž otvorená


Súťaž č.5 Cena Greenfieldshop – FEI Deti súťaž družstiev

Súťaž otvorená


Súťaž č.6 Cena Alkapa – FEI Juniori úvodná

Súťaž otvorená


Súťaž č.7 Paradressage FEI GRADE IV GP A

Súťaž otvorená


Súťaž č.8 Cena Remeselného pivovaru – FEI Mladí jazdci úvodná – ZRUŠENÁ

Súťaž otvorená

Nedeľa 07.05.2023

Súťaž č.9 SJF – Pony P4

Súťaž otvorená pre pony (obdĺžnik 20x40m)

Štart: 9:30


Súťaž č.10 Paradressage FEI GRADE III GP B

Súťaž otvorená pre paradrezúrnych jazdcov(obdĺžnik 20x40m)

Súťaž č.11 Cena Poisteniekoni.sk – FEI úloha pre 4 ročné kone

Súťaž otvorená pre kone od 4 do 6 rokov

Vyhodnotené oddelene 4-ročné kone a 5-6-ročné kone spolu

Súťaž č.12 Cena Prohorse.sk – SJF Z 10

Súťaž otvorená

Súťaž č.13 Cena Greenfieldshop – SJF L 10

Súťaž otvorená

Súťaž č.14 Cena Alkapa SJF – LP 5

Súťaž otvorená

Súťaž č.15 Paradressage FEI GRADE IV GP B

Súťaž otvorená

Súťaž č.16 Cena Masarykovho Dvora – FEI Mladí jazdci úvodná – ZRUŠENÁ

Súťaž otvorená