06.07.2024Súťaž č.1: Cena MB servis (otvorená) + MSR Pony 2024

V otvorenej súťaži budú vyhodnotené samostatne kategórie pony A a pony B


Súťaž č.2 : Vstupná súťaž VS 60 (otvorená)


Súťaž č.3 : Vstupná súťaž VS 70 (otvorená)