02.10.2021


Súťaž č.1: Prvé kolo – Pony SJF P1 2021

Súťaž otvorená pre pony + MSSO Pony (obdĺžnik 20x40m)


Súťaž č.2: Prvé kolo – FEI Deti – úvodná úloha A (2021)

Súťaž otvorená + MSSO Deti


Súťaž č.3: Prvé kolo – FEI Deti – súťaž družstiev (2021)

Súťaž otvorená + MSSO Juniori


Súťaž č.4: Prvé kolo – FEI Juniori družstvá (2021)

Súťaž otvorená + MSSO Seniori


Súťaž č.5: Druhé kolo – Pony SJF P1 2021

Súťaž otvorená pre pony + MSSO Pony (obdĺžnik 20x40m)


Súťaž č.6: Druhé kolo – FEI Deti – úvodná úloha A (2021) – Cena Mikasa

Súťaž otvorená + MSSO Deti


Súťaž č.7: Druhé kolo – FEI Deti – súťaž družstiev (2021) –

Cena Greenfieldshop.sk

Súťaž otvorená + MSSO Juniori


Súťaž č.8: Druhé kolo – FEI Juniori družstvá (2021) –

Cena remeselného pivovaru Masaryk

Súťaž otvorená + MSSO Seniori