24.03.2023 – 26.03.2023

Piatok 24.03.2023

Súťaž č.1: SJF P1 (2011-2017)

Súťaž: otvorená pre pony

Štart: 8:00


Súťaž č.2: SJF P3 (2011-2017)

Súťaž: otvorená pre pony


Súťaž č.3: FEI úloha pre 4-ročné kone – 4r (2005-2022)

Súťaž: otvorená súťaž pre kone od 4 do 6 rokov

Vyhodnotené budú dve kategórie samostatne: 4-ročné kone a 5-6 ročné kone.


Súťaž č.4: FEI úloha pre 5-ročné kone úvodná

Otvorená súťaž pre kone vo veku 5 rokov.


Súťaž č.5: FEI Deti úvodná A – DUA (2020-2022)

Súťaž: otvorená, kategória detí bude vyhodnotená zvlášť.


Súťaž č.6: FEI Juniori – úvodná úloha – JU (2009-2022)


Súťaž č.7: FEI Mladí jazdci – úvodná úloha – YU (2009-2022)


Súťaž č.8: FEI Intermediate I – IM1 (2009-2022)


Sobota 25.03.2023

Súťaž č.9: SJF P1 (2011-2017)

Súťaž: otvorená pre pony

Štart: 8:00


Súťaž č.10: SJF P3 (2011-2017)

Súťaž: otvorená pre pony


Súťaž č.11: FEI úloha pre 4-ročné kone – 4r (2005-2022)

Súťaž: otvorená súťaž pre kone od 4 do 6 rokov

Vyhodnotené budú dve kategórie samostatne: 4-ročné kone a 5-6 ročné kone.


Súťaž č.12: FEI úloha pre 5-ročné kone úvodná (2004-2022)

Otvorená súťaž pre kone vo veku 5 rokov.


Súťaž č.13: FEI Deti úvodná B – DUB (2020-2022)

Súťaž: otvorená, kategória detí bude vyhodnotená zvlášť.


Súťaž č.14: FEI Juniori – úvodná úloha – JU (2009-2022)


Súťaž č.15: FEI  Juniori – družstvá  – JD (2009-2022)


Súťaž č.16: FEI  Prix St. Georges – SG (2009-2022)


Súťaž č.17: FEI Intermediate I – IM1 (2009-2022)


Súťaž č.18: Grand Prix (2009-2022)


Nedeľa 26.03.2023

Súťaž č.19: SJF P1 (2011-2017)

Súťaž: otvorená pre pony

Štart: 8:00


Súťaž č.20: FEI úloha pre 4-ročné kone – 4r (2005-2022)

Súťaž: Otvorená súťaž pre kone od 4 do 6 rokov.                           

Vyhodnotené budú dve kategórie samostatne: 4-ročné kone a 5-6 ročné kone.


Súťaž č.21: FEI úloha pre 5-ročné kone úvodná (2004-2022)

Súťaž: Otvorená súťaž pre kone od 4 do 6 rokov.                           

Vyhodnotené budú dve kategórie samostatne: 4-ročné kone a 5-6 ročné kone.


Súťaž č.22: FEI Deti úvodná B – DUB (2020-2022)

Kategória detí bude vyhodnotená zvlášť.


Súťaž č.23: FEI Deti súťaž družstiev – DD (2020-2022)


Súťaž č.24: FEI Juniori – družstvá – JD (2009-2022)


Súťaž č.25: FEI  Prix St. Georges  – SG (2009-2022)


Súťaž č.26: FEI Intermediate I – IMI (2009-2022)


Súťaž č.27: FEI Intermediate II – IMII (2014-2022)


Súťaž č.28: Grand Prix Special (2009-2022)