Sobota 05.03.2022

Súťaž č.1: SJF P1


Súťaž č.2: FEI Deti úvodná A


Súťaž č.3: FEI úloha pre 4-ročné kone (2005)


Súťaž č.4: FEI Deti úvodná B


Súťaž č.5: FEI Juniori – úvodná úloha


Súťaž č.6: FEI Juniori – družstvá


Súťaž č.7: FEI Mladí jazdci – úvodná úloha


Súťaž č.8: FEI Intermediate I


Súťaž č.9: FEI Intermediate II


Súťaž č.10: FEI Grand Prix


Nedeľa 06.03.2022

Súťaž č.11: SJF P1


Súťaž č.12: FEI Deti úvodná A


Súťaž č.13: FEI úloha pre 4-ročné kone (2005)


Súťaž č.14: FEI Deti úvodná B


Súťaž č.15: FEI Juniori – úvodná úloha


Súťaž č.16: FEI Juniori – družstvá


Súťaž č.17: FEI Mladí jazdci – úvodná úloha


Súťaž č.18: FEI Intermediate I


Súťaž č.19: FEI Intermediate II


Súťaž č.20: FEI Grand Prix