10.11.2022 – 13.11.2022

Piatok 11.11.2022

Súťaž č.1: SJF P1


Súťaž č.2: SJF P3


Súťaž č.3: FEI úloha pre 4-ročné kone – 4r (2005-2022)


Súťaž č.4: FEI úloha pre 7-ročné kone_úvodná (2016-2022)


Súťaž č.5: FEI deti úvodná A – DUA (2020-2022)


Súťaž č.6: FEI Juniori – úvodná úloha – JU (2009-2022)


Súťaž č.7: FEI Mladí jazdci – úvodná úloha – YU (2009-2022)


Súťaž č.8: FEI Intermediate I – IM1 (2009-2022)


Súťaž č.28: FEI Pony jazdci – úvodná


Sobota 12.11.2022

Súťaž č.9: SJF P1 (2011-2017)


Súťaž č.10: SJF P3 (2011-2017)


Súťaž č.11: FEI úloha pre 5-ročné kone úvodná (2004-2022)


Súťaž č.12: FEI úloha pre 7-ročné kone_finále (2016-2022)


Súťaž č.13: FEI deti úvodná B – DUB (2020-2022)


Súťaž č.14: FEI Juniori – úvodná úloha – JU (2009-2022)


Súťaž č.15: FEI Prix St. Georges – SG (2009-2022)


Súťaž č.16: FEI Intermediate I – IM1 (2009-2022)


Súťaž č.17: Grand Prix (2009-2022)


Súťaž č.29: FEI Pony jazdci – družstvá

Nedela 13.11.2022


Súťaž č.18: SJF P1 (2011-2017)


Súťaž č.19: FEI úloha pre 4-ročné kone – 4r (2005-2022)


Súťaž č.20: FEI úloha pre 5-ročné kone_finále (2004-2022)


Súťaž č.21: FEI deti úvodná B – DUB (2020-2022)


Súťaž č.22: FEI deti súťaž jednotlivcov – DJ (2020-2022)


Súťaž č.23: FEI Junior – družstvá – JD (2009-2022)


Súťaž č.24: FEI Prix St. Georges – SG (2009-2022)


Súťaž č.25: FEI Intermediate I – IMI (2009-2022)


Súťaž č.26: FEI Intermediate II – IMII (2014-2022)


Súťaž č.27: FEI Grand Prix Special (2009-2022)


Súťaž č.30: FEI Pony jazdci – jednotlivci