19.11.2022 – 20.11.2022

Sobota 19.11.2022

Súťaž Hobby – kavaletky

Štart: 13:00


Súťaž Hobby – krížiky


Súťaž Hobby – do 40 cm


Súťaž Hobby – do 60 cm


Súťaž č.1: Cena Furiosa

Parkúr stupňa ZM (80cm)


Súťaž č.2: Cena Noniusa

Parkúr stupňa ZM (90cm)


Súťaž č.3: Cena Obce Motešice

Parkúr stupňa Z (100cm)


Súťaž č.4: Cena Prohorse

Parkúr stupňa ZL s rozoskakovaním (110cm)


Súťaž č.5: Cena spoločnosti Všetko pre chov

Parkúr stupňa L s rozoskakovaním (120cm)


Súťaž č.6: Cena Žrebčína Motešice

Bariérové skákanie

Nedeľa 20.11.2022

Súťaž Hobby – kavaletky


Súťaž Hobby – krížiky


Súťaž Hobby – do 40 cm


Súťaž Hobby – do 60 cm


Súťaž č.1: Cena Prohorse

Parkúr stupňa ZM (80cm)

Štart: 12:00


Súťaž č.2: Cena Noniusa

Parkúr stupňa ZM (90cm)


Súťaž č.3: Cena Obce Motešice

Parkúr stupňa Z (100cm)


Súťaž č.4: Cena Furiosa

Parkúr stupňa ZL s rozoskakovaním (110cm)


Súťaž č.5: Cena spoločnosti Všetko pre chov

Parkúr stupňa L s rozoskakovaním (120cm)