14.10.2023 – 15.10.2023

Sobota 14.10.2023

Súťaž Hobby – kavaletky

Štart: 9:00


Súťaž Hobby – krížiky


Súťaž Hobby – do 40 cm + Súťaž č.1: Pony 50 cm


Súťaž Hobby – do 60 cm + Súťaž č.2: Pony 60 cm


Súťaž Hobby – do 70 cm + Súťaž č.3: Parkúr 70 cm


Súťaž č.4: Parkúr stupňa ZM

Parkúr stupňa ZM (80cm)


Súťaž č.5: Parkúr stupňa ZM

Parkúr stupňa ZM (90cm)


Súťaž č.6: Parkúr stupňa Z

Parkúr stupňa Z (100cm)


Súťaž č.7: Parkúr stupňa ZL s rozoskakovaním

Parkúr stupňa ZL s rozoskakovaním (110cm)


Súťaž č.8: Parkúr stupňa L 120 s rozoskakovaním – ZRUŠENÁ

Parkúr stupňa L s rozoskakovaním (120cm)


Nedeľa 15.10.2023

Súťaž Hobby – kavaletky

Štart: 9:00


Súťaž Hobby – krížiky


Súťaž Hobby – do 40 cm + Súťaž č.9: Pony 50


Súťaž Hobby – do 60 cm + Súťaž č.10: Pony 60


Súťaž Hobby – do 70 cm + Súťaž č.11: Parkúr 70


Súťaž č.12: Parkúr stupňa ZM

Parkúr stupňa ZM (80cm)


Súťaž č.13: Parkúr stupňa ZM

Parkúr stupňa ZM (90cm)


Súťaž č.14: Parkúr stupňa Z

Parkúr stupňa Z (100cm)


Súťaž č.15: Parkúr stupňa ZL s rozoskakovaním

Parkúr stupňa ZL s rozoskakovaním (110cm)


Súťaž č.16: Parkúr stupňa L s rozoskakovaním – ZRUŠENÁ

Parkúr stupňa L s rozoskakovaním (120cm)