23.10.2022

Nedeľa 23.10.2022

Súťaž Hobby – kavaletky

Štart: 9:00


Súťaž Hobby – krížiky

Štart: 10:00


Súťaž Hobby – do 40 cm

Štart: 11:00


Súťaž Hobby – do 60 cm

Štart: 12:00


Súťaž č.1: Cena Furiosa

Parkúr stupňa ZM (80cm)

Štart: 13:30


Súťaž č.2: Cena Noniusa

Parkúr stupňa ZM (90cm)

Štart: 14:30


Súťaž č.3: Cena Obce Motešice

Parkúr stupňa Z (100cm)

Štart: 15:30


Súťaž č.4: Cena Prohorse

Parkúr stupňa ZL s rozoskakovaním (110cm)

Štart: 16:30


Súťaž č.5: Cena Hotela Agátka Bratislava

Parkúr stupňa L s rozoskakovaním (120cm)

Štart: 17:15


Súťaž č.6: Cena Žrebčín Motešice – ZRUŠENÉ

Bariérové skákanie