01.07.2023 – 02.07.2023

Sobota 01.07.2023

1. Hobby parkúr do 70 cm

Štart: cca 13:00


2. Parkúr ZM 80 cm

Parkúr stupňa ZM (80cm)

Štart: cca 13:45


3. Parkúr stupňa ZM 90

Parkúr stupňa ZM (90cm)

Štart: cca 14:30


4. Parkúr stupňa Z 100

Parkúr stupňa Z (100cm)

Štart: cca 15:15


5. Parkúr stupňa ZL 110

Parkúr stupňa ZL (110cm)

Štart: cca 16:00


6. Parkúr stupňa L 120

Parkúr stupňa L (120cm)

Štart: cca 16:45


7. Parkúr stupňa S 130

Parkúr stupňa S (130cm)

Štart: cca 17:40


Nedeľa 02.07.2023

Súťaž Hobby – kavaletky

Štart: cca 9:00


Súťaž Hobby – krížiky

Štart: cca 9:20


Súťaž Hobby – do 40 cm

Štart: cca 9:50


Súťaž Hobby – do 60 cm

Štart: cca 10:40


Súťaž Hobby – do 70 cm

Štart: cca 11:30


8. Parkúr ZM 80 cm

Štart: cca 12:15


9. Parkúr stupňa ZM 90

Parkúr stupňa ZM (90cm)

Štart: cca 13:00


10. Parkúr stupňa Z 100

Parkúr stupňa Z (100cm)

Štart: cca 13:30


11. Parkúr stupňa ZL 110

Parkúr stupňa ZL (110cm)

Štart: cca 14:00


12. Parkúr stupňa L 120 – ZRUŠENÁ

Parkúr stupňa L (120cm)


13. Parkúr stupňa S 130 – ZRUŠENÁ

Parkúr stupňa S (130cm)