29. – 30.06.2024

Sobota 29.06.2024

Súťaž Hobby I: Kavaletky /H1/

Štart: cca 14:00


Súťaž Hobby II: Krížiky /H2/


Súťaž Hobby III: 40 cm /H4/

Výška prekážok: do 40 cm, Čl. pravidiel: 238.1.4


Súťaž Hobby IV: 60 cm /H6/

Výška prekážok: do 60 cm, Čl. pravidiel: 238.1.4


Súťaž Hobby V: 70 cm /H7/

Výška prekážok: do 70 cm, Čl. pravidiel: 238.2.1


Súťaž Hobby VI: Parkúr stupňa M8

Výška prekážok: do 80 cm, Čl. pravidiel: 238.2.1


Súťaž Hobby VII: Parkúr stupňa M9

Výška prekážok: do 90 cm, Čl. pravidiel: 238.2.1


Nedeľa 30.06.2024

1. Parkúr stupňa ZL 110 s rozoskakovaním

Výška prekážok: do 110 cm, Čl. pravidiel: 238.2.2

Štart: cca 14:00


2. Parkúr stupňa Z 100

Výška prekážok: do 100 cm, Čl. pravidiel: 238.2.1


3. Parkúr stupňa M9

Výška prekážok: do 90 cm, Čl. pravidiel: 238.2.1


4. Parkúr stupňa M8 – Cena Epona Mútnik

Výška prekážok: do 80 cm, Čl. pravidiel: 238.2.1


5. Parkúr 70cm/Pony

Výška prekážok: 70 cm, Čl. pravidiel: 238.2.1


6. Parkúr 60 cm/Pony

Výška prekážok: 60 cm, Čl. pravidiel: 238.1.4


7. Parkúr Pony 50 cm

Výška prekážok: 50 cm, Čl. pravidiel: 238.1.4