15.09.2022

Štvrtok 15.09.2022

Súťaž Hobby – kavaletky


Súťaž Hobby – krížiky


Súťaž Hobby – do 40 cm


Súťaž Hobby – do 60 cm


Súťaž č.1: Cena Penziónu Hala

Parkúr Pony P60


Súťaž č.2: Cena Furiosa

Parkúr stupňa ZM (80cm)


Súťaž č.3: Cena Noniusa

Parkúr stupňa ZM (90cm)


Súťaž č.4: Cena Obce Motešice

Parkúr stupňa Z (100cm)


Súťaž č.5: Cena Prohorse

Parkúr stupňa ZL s rozoskakovaním (110cm)


Súťaž č.6: Cena Hotela Agátka Bratislava

Parkúr stupňa L s rozoskakovaním (120cm)


Súťaž č.7: Cena Žrebčín Motešice

Bariérové skákanie