08.05.2024

Streda 08.05.2024

Súťaž Hobby I: Kavaletky /H1/

Štart: 9:00


Súťaž Hobby II: Krížiky /H2/


Súťaž Hobby III: 40 cm /H4/ + 1. Parkúr Pony 50 cm

Čl. pravidiel: 238.1.4


Súťaž Hobby IV: 60 cm /H6/ + 2. Parkúr 60 cm/Pony

Čl. pravidiel: 238.1.4


Súťaž Hobby V: 70 cm /H7/ + 3. Parkúr 70 cm/Pony

Čl. pravidiel: 238.2.1


Súťaž Hobby VI: M8 + 4. Parkúr stupňa M8 – Cena Epona Mútnik

Výška prekážok: do 80 cm, Čl. pravidiel: 238.2.1


Súťaž Hobby VII: M9 + 5. Parkúr stupňa M9

Výška prekážok: do 90 cm, Čl. pravidiel: 238.2.1


6. Parkúr stupňa Z 100

Čl. pravidiel: 238.2.1


7. Parkúr stupňa ZL 110 s rozoskakovaním

Čl. pravidiel: 238.2.2


8. Parkúr stupňa L 120 s rozoskakovaním

Čl. pravidiel: 238.2.2