29.01.2022 – 30.01.2022

Sobota 29.01.2022

Súťaž Hobby – kavaletky


Súťaž Hobby – krížiky


Súťaž Hobby – 40 cm

Súťaž č.1: Cena Furiosa

Parkúr Pony P 60 (otvorená) + Hobby 60 cm


Súťaž č.2: Cena Obce Motešice

Parkúr stupňa ZM (80cm)


Súťaž č.3: Cena Noniusa

Parkúr stupňa ZM (90cm)


Súťaž č.4: Cena Hotela Agátka

Parkúr stupňa Z (100cm)


Súťaž č.5: Cena Gidrana

Parkúr stupňa ZL s rozoskakovaním (110cm)


Súťaž č.6: Cena Žrebčína Motešice – Zrušené

Parkúr stupňa L s rozoskakovaním (120cm)


Nedeľa 30.01.2022

Súťaž Hobby – Kavaletky


Súťaž Hobby – Krížiky


Súťaž Hobby – 40 cm


Súťaž č.7: Cena penziónu Hala

Parkúr Pony P 60 (otvorená) + Hobby 60 cm


Súťaž č.8: Cena Obce Motešice   

Parkúr stupňa ZM (80cm)


Súťaž č.9: Cena Noniusa

Parkúr stupňa ZM (90cm)


Súťaž č.10: Cena Furiosa

Parkúr stupňa Z (100cm)


Súťaž č.11: Cena Gidrana

Parkúr stupňa ZL s rozoskakovaním (110cm)


Súťaž č.12: Cena Žrebčína Motešice

Parkúr stupňa L s rozoskakovaním (120cm)